Trakya Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı-Yaşayan ve Yaşatan Trakya ile 31 Ağustos 2016 tarihinde TR21/16/KÖA/0006 sözleşme numarası ile desteklenmeye başlayan ve Haziran 2018’de tamamlanması hedeflenen “ziraatBİYOTEK” isimli proje, Trakya Bölgesinin üretim altyapısını geliştirilmek için bitkisel üretimde çiftçileri bilgilendirici ve özendirici çiçek yetiştiriciliği, seracılık gibi örnek uygulama alanlarına sahip bir eğitim merkezi oluşturmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda, Tekirdağ bölgesinde bitki doku kültürü ve su kültürü tekniklerini kullanarak, bölge üretim altyapısının geliştirilmesi ve bölgede yapılan bitki yetiştiriciliğindeki çeşitliliği arttırarak bölge ekonomisine katkı sağlanması projenin özel amacını oluşturmaktadır.